Leden van medezeggenschapsraad

Joke v/d Mark OG voorzitter
Anneke Venema OG
Nienke Boeijenga OG

Jeroen Bos PG
Monique Kappelhof PG
Moniek Mertens PG

OG=Oudergeleding   PG=Personeelsgeleding

Wij vinden het belangrijk om u als ouder goed te kunnen representeren in de MR en daarom zouden wij zouden graag van u weten wat u belangrijk vindt. Daarvoor hebben wij, als oudergeleding, een e-mailadres geopend:

mrdeoctopus@gmail.com

Graag horen wij waar u enthousiast over bent en/of waar u tegenaan loopt. Dit e-mailadres wordt alleen gelezen door de oudergeleding van de MR en blijft verder anoniem. Wij hopen hiermee een beter beeld te krijgen van wat leeft onder ouders zodat wij, wanneer wij advies geven of moeten instemmen met beslissingen, dit zo zorgvuldig mogelijk kunnen doen en uw mening daarin te kunnen meenemen. Daarnaast kunnen wij kwesties, waarvan wij merken dat ze breder leven, onder de aandacht van de schoolleiding brengen.
Om ons werk als oudergelding zorgvuldig en namens u te kunnen te doen hebben we uw input nodig. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd even aanschieten of uw vraag via ons mailadres stellen.

Hieronder vindt u de notulen van de MR bijeekomsten

MR 8-3-2017
MR 7-2-2017
MR 30-11-2016
MR 11-01-2016

MR 24-11-2015