obs De Octopus Eenrum

CJG

In het kader van het KindCentrum zijn we bezig om ontwikkeling/onderwijs van de kinderen omtrent de zorg te verbeteren. Daarin speelt het CJG een belangrijke rol. 
 


Informatie over opvoeden en opgroeien

Bij het CJG vindt u informatie over bijna alle aspecten die met opgroeien en opvoeden te maken hebben. Bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, opvoeding, seksualiteit, relaties, geld en financiën, onderwijs, opvang, wonen en werken.

Zie voor meer informatie over het CJG https://ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding/centrum-voor-jeugd-en-gezin 

Op de Octopus vindt vanaf 1 november iedere woensdag van 08.30 - 09.30 uur een inloopspreekuur plaats. Hebt u vragen, dan bent u van harte welkom.
 

Verstuurd in oktober naar alle ouders van 0-12 jaar

Betreft: De jeugdverpleegkundig als partner in het IKC Eenrum 

Zoals u weet zijn we gestart met een Pilot om de afstemming tussen opvang/onderwijs met de zorg te verbeteren. Dit voorstel is gekomen van de werkvloer in het kader van het IKC Eenrum. We denken dat we met elkaar, op een laagdrempelige manier, ouders en kinderen beter kunnen helpen. Vorige week heeft u hierover -tezamen met de enquête- al meer informatie ontvangen.  

Vanaf a.s. woensdag zal er wekelijks een spreekuur zijn voor alle ouders van kinderen van 0-12 jaar. Deze spreekuur is op De Octopus.  

Marleen en Gerda zullen vanaf woensdag 1 november van 08.30 – 09.30 voor u klaar staan.  

Mocht u opvoedingsvragen of andere vragen hebben, dan kunt u die op het wekelijkse spreekuur stellen. Het meten en wegen van 0-4 jarigen vindt nog steeds op het consultatiebureau plaats. 

Gerda en Marleen zullen ouders en kinderen ondersteunen bij opvoedingsvragen. Opvang en onderwijsgerelateerde zaken verlopen altijd via de pedagogisch medewerkers en of leerkrachten. Vervolgens kan de pedagoog of intern begeleider van onze organisaties ingeschakeld worden. Deze route blijft hetzelfde als voorheen. 

Vanaf volgende week vindt er wekelijks een spreekuur plaats. Dit zal de komende maanden op woensdagen van 08.30 – 09.30 uur blijven plaatsvinden,  zodat u weet dat u dan altijd even langs kan komen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

Hieronder stellen Marleen en Gerda zich alvast even voor. Wellicht dat u woensdag ook kunt kennismaken en anders op 7 november tijdens de zakelijke ouderavond.  

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Loonstra directeur De Octopus, projectleider IKC Eenrum 

 

Mijn naam is Marleen Kalfsbeek. Ik ben sinds september 2017 werkzaam als jeugdverpleegkundige in de Marne. Hiervoor heb ik 15 jaar als kinderverpleegkundige op de kinderafdeling van het Martini Ziekenhuis gewerkt, zowel op de afdeling pasgeborenen als  op de jeugdafdeling, waar kinderen van 3 maanden tot 18 jaar liggen. Ik ben zelf moeder van 2 kinderen van 9 en 11 jaar, een jongen en een meisje. 

Ik geef vanuit de functie jeugdverpleegkundige advies over verschillende aspecten bij de 0-4 jarige kinderen zoals zindelijkheid, voeding, gedrag, slapen, onrust en alle andere zaken die aan bod komen bij de zorg van een baby/peuter. Ik vind het fijn om met u als ouders in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen. 

 

Ik ben Gerda Jokshorst en ik ben al jaren werkzaam als jeugdverpleegkundig in de regio’s Winsum en de Marne op de basisscholen en het VO. Op de Octopus ben ik een tijdje vervangen door een collega i.v.m. andere werkzaamheden maar inmiddels ben ik weer terug.  

Ik heb de HBO-V doorlopen daarna in het ziekenhuis gewerkt als kinderverpleegkundige vervolgens in de kinderpsychiatrie en op verschillende AZC’s gewerkt, en nu als jeugdverpleegkundige bij de GGD. Tussen de werkzaamheden door heb ik  3 zoons op de wereld gezet waarvan 1 nog thuis woont.  

Mijn taak vanuit de jeugdgezondheidzorg is het signaleren en indien nodig aanpakken van biologische, psychische en sociale thema’s die in de leeftijd 0-12 spelen.  Zoals bv. Gezondheid, groei, gehoor, gezichtsvermogen, zindelijkheid, eten overgewicht, slapen, pesten, verzuim, druk gedrag en de motorische, cognitieve, spraak/taal en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik richt mij met name op de kinderen in de leeftijd van 4-12. Ik werk nauw samen met mijn directe collega werkzaam op het consultatie bureau Marleen Kalfsbeek. 

Ik werk samen met andere partners in het Centrum voor jeugd en gezin te weten maatschappelijk werk, stichting MEE en jongerenwerk. Mocht er een andere vorm van hulp of ondersteuning nodig blijken dan kan ik u ook doorgeleiden naar partners binnen of buiten het CJG . Dit gaat uiteraard alleen in overleg met u als ouder.  

Ik verheug me op de samenwerking.