obs De Octopus Eenrum
Schoolbestuur Lauwers en Eems
 
Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E). Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 16 basisscholen en Het Hogeland College met 3 vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum


Voor meer informatie over ons schoolbestuur gaat u naar de website.


Vertrouwenspersoon


In het geval dat een ouder/ouders een verschil van mening of klacht hebben en daar met de leerkracht en/of schoolleiding niet (goed) uitkomen, kunnen ze dit bespreken met de directeur-bestuurder.
Ook is het mogelijk het probleem voor te leggen aan een vertrouwenspersoon. Bij Lauwers en Eems is een aantal mensen aangesteld die de rol van vertrouwenspersoon vervullen. Zij zijn onafhankelijk en kunnen het verhaal van de ouder(s) aanhoren en desgewenst samen met hen zoeken naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het indienen van een klacht. De inhoud van die gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.
 
Binnen L&E, voor de begeleiding bij de indiening van een klacht:

De heer R. Visser,  Winsum                                     tel.     06 - 14158207
Mevrouw L. Nienhuis, Eenrum                             tel.     06 - 22659676