obs De Octopus Eenrum

Leden van medezeggenschapsraad

Joke v/d Mark OG voorzitter
Anneke Venema OG
Herald Jansen OG

Jeroen Bos PG
Monique Kappelhof PG
Sander Zijsltra PG

OG=Oudergeleding   PG=Personeelsgeleding

Wij vinden het belangrijk om u als ouder goed te kunnen representeren in de MR en daarom zouden wij zouden graag van u weten wat u belangrijk vindt. Daarvoor hebben wij, als oudergeleding, een e-mailadres geopend:

mrdeoctopus@gmail.com


Om ons werk als oudergelding zorgvuldig en namens u te kunnen te doen hebben we uw input nodig. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd even aanschieten of uw vraag via ons mailadres stellen.