obs De Octopus Eenrum

Passend Onderwijs (SOP)


School Ontwikkelings Profiel (SOP)

In dit school ondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe De Octopus invulling geeft aan Passend Onderwijs via de beschrijving van basisondersteuning, extra basisondersteuning en zorgarrangementen. De invulling van ons SOP is geschreven binnen de kaders van SwV 20.01 PO.
Het SOP geeft aan welk ondersteuningsaanbod wij aan leerlingen bieden. Het SOP is tegelijkertijd, anders dan de inhoud van de schoolgids, een beschrijving van onze werkwijze, een verzameling van alle afspraken rond o.a. leerlingvolgsysteem, ontwikkelingsperspectief, toetsing, didactiek en planmatig handelen.
Klik hier voor het document.