obs De Octopus Eenrum

Schoolgids

Schoolgids

Deze schoolgids bestaat uit twee delen. Een centraal deel, dat voor alle scholen die onder het bestuur van L&E vallen hetzelfde is. Dat vindt u achterin en een specifiek deel, dat alleen over onze school “ De Octopus” gaat.
 
Waarom een schoolgids voor ouders?
 
Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Moeten uw kinderen van school veranderen?
Dan zoekt u natuurlijk een school die bij uw kind past. Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een school voor uw kind. U kunt lezen hoe het onderwijs bij ons op school gegeven wordt, hoe het onderwijs georganiseerd is en hoe wij één en ander verantwoorden.
 
Schoolgids 2017-2018


  Informatieblad voor ouders 2018-2019           
De activiteiten in de kalender worden sinds de herfst van 2015 middels DigiDuif weergegeven. Op deze wijze beschikken ouders altijd over een up to date agenda.