IKC De Linde/obs De Octopus


Over onze school                            

KindCentrum Eenrum

We verwachten dat eind schooljaar 2017-2018 de verbouwing gereed zal zijn. Na de uitbreiding en interne verbouwing, biedt het KindCentrum onderdak aan de peuterspeelzaal, kinderopvang en het onderwijs. Daarnaast biedt het KindCentrum onderdag aan logopedie, wellicht het CJG, jeugdtheater De Wonderboom en muziekvereniging Orpheus. Er wordt verder intensief samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen.

Vanwege het feit dat we samen met de kinderopvang, peuterspeelzaaalwerk, CJG, consultatiebureau een KindCentrum worden, zijnw e druk bezig om onze missie, visie en padgogische visie te herijken c.q. nieuw te ontwikkelen.  Zie voor meer informatie het kopje KindCentrum in het hoofdmenu.

Vijf gelijke dagen model en continurooster

Sinds schooljaar 2015-2016 werken met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan maar op school eten en drinken en spelen. Hierdoor is er meer rust, structuur en continuiteit voor kinderen en ouders.
Daarnaast werken we ook met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen van 08.30 -14.15 uur naar school gaan. Hierdoor hebben de kinderen een langere middag en ligt het zwaartepunt voor feestjes, tandartsen, bezoek aan de kapper maar straks vooral m.b.t. het KindCentrum niet op de woensdagmiddag of voor de jongste kinderen op de vrijdagmiddag. Klik hier voor meer informatie over de schooltijden.

Richting

De naam van onze school is "De Octopus". Deze naam is indertijd gekozen, omdat een octopus (inktvis) 8 armen heeft. Die armen staan voor de acht groepen van een basisschool. De Octopus is een Openbare school. Dat betekent, dat ieder kind er welkom is, ongeacht zijn maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Omdat de Octpus de enige school in het dorp is, wordt de school door kinderen met verschillende religieuze achtergronden bezocht. Daarom besteedt de school aandacht aan feestdagen zoals Kerstmis en Pasen door zowel de Christelijke als de Humanistische invalshoek te bespreken. En er wordt b.v. ook over het suikerfeest gesproken, wanneer er kinderen in een groep zitten, die dat feest thuis vieren.


Het eigene van de school

De Octopus is een echte dorpsschool met een brede, gedifferentieerde achterban. Het gebouw heeft een gezellige uitstraling. Door de elementaire kleuren, rood, geel en blauw, die overal in het gebouw terug te vinden zijn, ziet het er vrolijk uit. De gemeenschapsruimte is het hart van de school. Door de openheid van deze ruimte, voelt een ieder die de school betreedt, zich meteen betrokken.
De school ademt een sfeer uit van rust, veiligheid en vertrouwen. Er wordt gedegen onderwijs gegeven, maar er is ook tijd voor ontspanning en creativiteit.
De leerkrachten voelen zich zeer betrokken bij de school. In hun optreden naar kinderen toe is duidelijk te merken, dat zij naar kinderen luisteren, hen serieus nemen.
 
Situering van de school

De school ligt in het prachtige Noord Gronings dorp Eenrum, met + 1600 inwoners en is de enige school in het dorp. De school staat aan de rand van het dorp in een nieuwbouwwijk. Er is sprake van een veilige verkeerssituatie, hoewel de school aan een doorgaande (echter niet drukke) weg ligt. Het schoolgebouw ligt vrij ver van de weg af. Het schoolplein ligt er voor en is afgeschermd d.m.v. een ijzeren hek. Rondom de school staan bomen en struiken.

In hetzelfde complex als dat van de school is de turnhal gehuisvest. 


Schoolgrootte

Het leerlingenaantal van de Octopus schommelt de laatste jaren rond de 170 leerlingen. Hiermee is de Octopus een van de grotere scholen in de gemeente de Marne en van het Hogeland. Niet alleen kinderen uit het dorp Eenrum , maar ook steeds meer kinderen uit de omliggende dorpen beleven een plezierige schooltijd op de Octopus.

Jaarlijks wordt bekeken hoe de groepen samengesteld moeten worden. De Medezeggenschapsraad van de school wordt hierbij om advies gevraagd.