obs De Octopus Eenrum
Hierbij de informatie omtrent de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Zoals u wellicht weet is de Cito Eindtoets vervangen door de Centrale Eindtoets. Deze toets meet hoe de kinderen presteren na 8 jaar onderwijs. Daarnaast kan de resultaten van deze toets leiden tot een heroverweging van het advies van de leerkracht m.b.t. verwijzing naar het VO. Tot voor kort was de Cito Eindtoets daarin in grote mate bepalend. Dat is niet meer zo.

De verwijzing naar het VO geschiedt op basis van een aantal zaken.
- de resultaten uit het leerlingvolgsysteem
- de uitkomsten van de Plaatstingswijzer
- het beeld van de leerkracht van de prestaties in de klas

Bovengenoemde zaken neemt de leerkracht ter overweging en komt uiteindelijk tot een bindind oordeel. 

De Plaatsingswijzer is een instrument waar de resulaten van een aantal Cito toetsen worden meegenemen. Hierdoor ontstaat er een "film" van resultaten van meerdere jaren t.o.v. de foto, de momentopname van de EindCito.

Klik hier voor meer informatie over de plaatsingswijzer maar vooral over de procedure omtrent de verwijzing naar het VO. De ouders van groep 8 hebben hierover in december bericht gehad.