obs De Octopus Eenrum

Inloopspreekuur van 08.30 - 09.30 uur aan de Hunse

23 januari 2019
30 januari 2019
27 februari 2019
13 maart 2019
20 maart 2019
27 maart 2019
17 april 2019


Informatie over opvoeden en opgroeien

Bij het GGD vindt u informatie over bijna alle aspecten die met opgroeien en opvoeden te maken hebben. Bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, opvoeding, seksualiteit, relaties, geld en financiën, onderwijs, opvang, wonen en werken.

Zie voor meer informatie over het GGD  https://ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding/centrum-voor-jeugd-en-gezin 
 

Betreft: De jeugdverpleegkundig als partner in het KindCentrum.

Zoals u weet zijn we gestart met een Pilot om de afstemming tussen opvang/onderwijs met de zorg te verbeteren. Dit voorstel is gekomen van de werkvloer in het kader van het IKC Eenrum. We denken dat we met elkaar, op een laagdrempelige manier, ouders en kinderen beter kunnen helpen. Vorige week heeft u hierover -tezamen met de enquête- al meer informatie ontvangen.  

Mocht u opvoedingsvragen of andere vragen hebben, dan kunt u die op het wekelijkse spreekuur stellen. Het meten en wegen van 0-4 jarigen vindt nog steeds op het consultatiebureau plaats. (maart 2019 zal dit ook in het KindCentrum plaatsvinden) 

Marleen zal ouders en kinderen ondersteunen bij opvoedingsvragen. Opvang en onderwijsgerelateerde zaken verlopen altijd via de pedagogisch medewerkers en of leerkrachten. Vervolgens kan de pedagoog of intern begeleider van onze organisaties ingeschakeld worden. Deze route blijft hetzelfde als voorheen. 

 

Even voorstellen:

Mijn naam is Marleen Kalfsbeek. Ik ben sinds september 2017 werkzaam als jeugdverpleegkundige in gemeente het Hogeland, waarvan de Marne mijn regio is.

Binnen het Kindcentrum ben ik betrokken bij alle kinderen. Ik ben werkzaam op het consultatiebureau, waar de kinderen van 0-4 jaar komen en ook ben ik de jeugdverpleegkundige voor de kinderen van 4-12 jaar die naar de basisschool gaan.

Hiervoor heb ik 15 jaar als kinderverpleegkundige op de kinderafdeling van het Martini Ziekenhuis gewerkt, zowel op de afdeling pasgeborenen als  op de jeugdafdeling, waar kinderen van 3 maanden tot 18 jaar liggen. Hierdoor heb ik veel ervaring met alle leeftijden en allerlei ontwikkelingsfases die een kind doormaakt. Ik vind het ontzettend leuk om deze ervaring vanuit het ziekenhuis mee naar buiten te nemen en de kinderen met hun ouders in hun eigen omgeving en thuissituatie te kunnen helpen op verschillende gebieden.

Heeft u vragen over de groei of ontwikkeling van uw kind? Dan bent u van harte welkom op het inloopspreekuur,  maar u kunt ook rechtstreeks met mij of via de pedagogisch medewerker, leerkracht of IB-er contact opnemen.
 

 

Kalender
<
April
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo