IKC De Linde/obs De Octopus

Waarom een IKC?


Samenvatting projectplan KindCentrum Eenrum


Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. In het voorjaar van 2018 zal er gestart worden met de bouw.

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden. 
------------------- 
In december 2017 zijn alle tekeningen bij de gemeente ingediend. De bouwaanvraag is de deur uit!

-------------------
Op dit moment (24 oktober 2016) zitten we in de laatste fase van de bouwtekeningen. Vanavond gaat KAW architecten aan alle partijen tekst en uitleg geven m.b.t. de keuzes die zijn gemaakt en nog gemaakt kunnen worden. Vanavond worden de plannen toegelicht en gaan we kijken of de al gemaakte keuzes overeenkomen met de visie.
 
Hierbij een samenvatting van het projectplan KindCentrum Eenrum. Hierin staat de missie en visie en de bouwstenen welke in tijd zijn weggezet. Alles in 1 keer realiseren is namelijk niet te doen. Dan wordt het een haastklus en we willen graag kwaliteit leveren. De unit onderbouw 0-6 jarigen, zal prioriteit krijgen. Daarnaast 1 loket voor ouders voor onderwijs en opvang krijgt ook prioriteit. Ik wens u veel leesplezier. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om langs te komen.
het nieuwe logo van KindCentrum Eenrum (maart 2016)

Hieronder vindt u informatie m.b.t. het realiseren van KindCentrum Eenrum. Kids2b (opvang) en Peuterspeelzaal de Marne en De Octopus gaan samen een Integrale KindCtrum realiseren. Alle partijen worden gehuisvest onder 1 dak, met 1 loket en 1 aansturing en 1 team.

Op dit moment worden de verbouwplannen berekend en het streven is om in het najaar van 2016 te starten met de (ver)bouw.

Hieronder vindt u meer informatie over het KindCentrum.


----------------------

Uitnodigingen.
Uitnodiging verenigingen en instanties
Uitnodiging Informatieavond kindCentum
Mogelijkheden samen te werken

10 maart 2016

Op ons fotoalbum 2 filmpjes geplaatst m.b.t. KindCentra. Een informatief filmpje van KindCentra 2020 over hoe een KindCentrum eruit kan komen te zien en een prachtig toekomst filmpje van een KindCentrum op het Groninger Platteland.

----------------------


Hieronder een filmpje hoe een KindCentrum eruit kan zien.

Aan de hand van onderstaande informatie krijgt u een beeld hoe het KindCentrum Eenrum er uit gaat zien.

We verwachten in het najaar te gaan verbouwen en dat de nieuwbouw voor de Peuterspeelzaal en Kinderopvang dan ook gaat plaatsvinden. We houden u op de hoogte middels een de Nieuwsbrieven.


-----------------------------------------------
Persberichten


"Artikel DVHN KindCentrum Eenrum"
N.a.v. de raadsinformatiebijeenkomst waarbij Peter Loonstra informatie aan de raad heeft gegeven over het KindCentrum en de veranderingen in het onderwijs, heeft het DVHN een artikel geschreven. Klik hier voor het artikel.

"Artikel voorschool"
Zaterdag 20 maart stond er een interessant artikel over 2 en 3 jarigen die al naar school gaan. Klik hier voor het persbericht.


-----------------------------------------------

Hieronder informatie rondom het vormen van een KindCentrum voor Eenrum en omgeving. Samen met buro-050 zijn we aan het kijken of we een facebook en een website moeten gaan maken. De nieuwsbrieven rondom het KindCentrum worden hier straks ook geplaatst.

Hieronder het filmpje over "wat is een KindCentrum" , welke is getoond op de informatieavonden.

Filmpje "wat is een KindCentrum"
-----------------------------------------------

Op de druk bezochte informatieavond (zie ook persbericht) hebben de ouders samen middels een placemat oefening kernwaarden/begrippen benoemd voor de ontwikkeling van de kinderen. Deze hebben we in een "Wordle" geplaatst. In een Wordle is heel goed te zien, welke waarden de ouders belangrijk vinden. Hoe groter een woord, des te belangrijker een waarde.

Klik op de Wordle hieronder voor een grote versie.
Uitnodiging 9 december 2014 (ouders van De Octopus en toekomstige ouders)
---------------------------------------------


De Informatieavond voor verenigingen en instanties was ook zeer goed bezocht. We hebben met elkaar verkend wat we voor de kinderen van Eenrum kunnen betekenen. Hieronder de mogelijkheden beschreven door de verschilende instanties/verenigingen. In het voorjaar komen we hier op terug om te kijken of we concrete afspraken kunnen maken.

Klik hier voor een overzicht van mogelijke samenwerking tussen KindCentrum en verenigingen. Dit is een eerste inventarisatie.

Uitnodiging 20 januari 2015 (verenigingen en instanties)
---------------------------------------------


De informatieavonden zijn afgesloten met een prachtig filmpje met een toekomstbeeld voor onze kinderen. Hoe mooi kan het voor onze kinderen zijn! Zie hieronder.

Klik hier voor de link naar ons fotoalbum

--------------------------------------------------