obs De Octopus Eenrum

Protocol geen vervanging

Protocol bij geen vervanging OBS De Octopus
 
Lerarentekort & vervanging; wat betekent dit voor De Octopus? In de media wordt veel gesproken over het te verwachten lerarentekort en de landelijke problemen bij het vinden van invallers, waardoor er klassen naar huis worden gestuurd. Hoe zit dit nu specifiek voor De Octopus? Dit probleem speelde vorig schooljaar voor het eerst. Normaal gesproken wordt de vervanging geregeld via een extern bureau. Op een bepaald moment waren er, ook via dit bureau, geen invallers meer te vinden. Om dit probleem te tackelen, hebben we op De Octopus een protocol opgesteld.

Op basis van vrijwilligheid hebben de collega’s aangegeven of zij op hun vrije dag wel of niet gevraagd mogen worden om in te vallen. Hoewel we dit niet wenselijk vinden, heeft dit er wel voor gezorgd dat we vorig jaar enkele keren zelf de vervanging konden regelen waardoor De Octopus gelukkig geen klassen naar huis heeft hoeven sturen.

Ook in het huidige schooljaar hebben we zo’n protocol opgesteld. We willen graag voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd in het geval dat er geen vervanging beschikbaar is (ook niet van het vaste team). We kiezen er in dat geval voor om een groep te splitsen en deze onder te brengen bij andere klassen. Dit heeft absoluut niet onze voorkeur, maar hiermee willen we kinderen (en ouders) graag tegemoet komen.
In het nijpende geval dat er voor meerdere klassen en voor meerdere dagen geen vervanging is, zullen we helaas moeten overgaan tot het naar huis sturen van klassen. We zullen dit uiteraard goed communiceren met de desbetreffende ouders.

Zie onze site www.octopuseenrum.nl voor meer informatie over dit onderwerp.
(8ergrondje 4 december 2017)
 
 
 
  
Maandag:
Groep: Leerkracht: Opties voor vervanging:
1 Moniek Simone, Maschinka
2 Jacquelien Simone, Maschinka
3 & 4 Diana Simone, Maschinka
5 Maaike Simone, Maschinka
6 Adrie Simone, Maschinka
7 Jeroen Simone, Maschinka
8 Berthilde Simone, Maschinka
     
 
 
Dinsdag:
Groep: Leerkracht: Opties voor vervanging:
1 Moniek Jeroen
2 Jacquelien Jeroen
3 & 4 Diana Jeroen
5 Maschinka Jeroen
6 Adrie Jeroen
7 Simone Jeroen
8 Berthilde Jeroen
 
 
Woensdag:
Groep: Leerkracht: Opties voor vervanging:
1 Moniek Sander, Jeroen
2 Jacquelien Sander, Jeroen
3 & 4 Diana Sander, Jeroen
5 Maschinka Sander, Jeroen
6 Adrie Sander, Jeroen
7 Simone Sander, Jeroen
8 Berthilde Sander, Jeroen
 
Bij inval Sander, vervallen de gymlessen, de creatieve middag van groep 5 en de RT!
 
 
 
Donderdag:
Groep: Leerkracht: Opties voor vervanging:
1 Adrie Diana, Jacquelien
2 Monique Diana, Jacquelien
3 & 4 Maaike Diana, Berthilde
5 Maschinka Diana, Berthilde
6 Jeroen Diana, Berthilde
7 Simone Diana, Berthilde
8 Sander Diana, Berthilde
 
Vrijdag:
Groep: Leerkracht: Opties voor vervanging:
1 Moniek Diana, Jacquelien
2 Monique Diana, Jacquelien
3 & 4 Maaike Diana, Berthilde
5 Maschinka Diana, Berthilde
6 Jeroen Diana, Berthilde
7 Simone Diana, Berthilde
8 Sander Diana, Berthilde
 
Bij geen vervanging SLIM of interne mogelijkheid splitsen we groep 6 op. 8 kinderen naar groep 5 en 8 kinderen naar groep 8. Indien mogelijk laten we de instructie van rekenen (speerpunt SJP) doorgaan in het handvaardigheidslokaal o.l.v. Peter (indien aanwezig) (ma t/m vrij) of Aukje (woe en do).
 
Naar 5 Naar 8
Frits Niek
Niels Ole
Bas David
Siebren Luca
Victor Kawthar
Noor Josefien
Iris Karin
Hilde Manon