IKC De Linde/obs De Octopus

Sociale veiligheid, burgerschap en integratie

Notitie Pedagogisch klimaat,  Sociale veiligheid Burgerschap & integratie

Deze notitie beschrijft op hoofdlijnen alle onderdelen van pedagogisch klimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie. De tekst verwijst middels hyperlinks naar bepaalde websites voor achtergrondliteratuur en naar protocollen of andere documenten bijbehorende bij deze notitie en ook specifiek voor De Octopus. 

Hier de link naar het plan.