obs De Octopus Eenrum

Protocol time-out, schorsen en verwijderen

Gelukkig komt deze maatregel zelden voor. Toch kan de schoolleiding in het uiterste geval een leerling een time out (tijdelijk de toegang tot school ontzeggen) geven of voor verwijdering (definitief de toegang ontzeggen) voordragen aan de directeur-bestuurder primair onderwijs.
Reden hiervoor kan zijn dat incidenten dusdanig erg zijn (denk aan geweld), herhaaldelijk terugkeren of een grote impact hebben op kinderen of leerkrachten, dat er tot actie overgegaan moet worden.


Time-out, schorsen en verwijderen

Zie de schoolgids en ook onderstaande link.

Hier vindt u een link naar het protocol time-out, schorsen en verwijderen.Protocol verbaal en/of fysiek geweld

Hier vindt u een link naar het protocol verbaal en/of fysiek geweld