obs De Octopus Eenrum

Beleid leerlingenraad

Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Deze wordt samengesteld uit leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en ieder jaar gekozen door leerlingen uit die groepen.
De raad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding. De kinderraad wordt begeleid door een leerkracht van de bovenbouw. We zien de kinderraad als een 'oefening in burgerparticipatie’.
De leerlingenraad wordt actief betrokken bij allerlei zaken. Zij maken mede het beleid en agenderen zaken die spelen binnen de school.