IKC De Linde/obs De Octopus

Eigenaarschap & portfoliogesprekken

Wij willen het eigenaarschap bij kinderen vergroten. Door dit te vergroten en versterken. Hiermee streven we na het welbevinden, betrokkenheid en motivatie te versterken
Hoe ziet eigenaarschap bij kinderen er uit? Je kunt de mate waarin kinderen participeren onderverdelen in vijf niveaus van betrokkenheid. Hoe meer betrokken de kinderen zijn, des te duurzamer is de opbrengst van het leren en des te flexibeler kunnen ze, wat ze geleerd hebben in andere situaties toepassen.
 
De vijf niveaus van participatie en daarmee eigenaar zijn:
 
Vertegenwoordigd: De leerlingen zijn uitvoerder. Wat betreft hun participatie is er sprake van 'passieve consumptie', ook als ze tijdens de activiteiten een actieve rol krijgen.
Geraadpleegd: De kinderen zijn bij (thema-)keuze en opzet betrokken en hebben daardoor enige invloed op vorm en inhoud van de activiteit. Ze hebben tijdens de activiteiten een uitvoerende rol.
Actief betrokken: De kinderen worden in alle fasen van de activiteit geïnformeerd en actief betrokken, kunnen daardoor ook enige sturing uitoefenen. De uiteindelijke regie en de beslissingen blijven vooral in handen van de leerkracht.
Mede-eigenaar: De kinderen zijn in alle fasen echt mede-eigenaar en samen met de leerkracht verantwoordelijk voor het resultaat.
Eigenaar: Uiteindelijk is ieder kind zelf verantwoordelijk voor de eigen keuzes, ontwikkeling, houding en gedrag.
Praktisch op onze school
Voor kinderen kan eigenaarschap in de dagelijkse gang van zaken vorm krijgen door bijvoorbeeld:
  • Adaptief leren met daarbij feed back-, feed forward- en kind -en leergesprekken;
  • kinderen participeren in een leerlingenraad;
  • toepassen van coöperatieve werkvormen;
  • betrekken van kinderen bij hun eigen ontwikkeling;
  • in het algemeen: meer praten mèt dan over kinderen door leerkrachten (en ouders).

Hierbij meer informatie over de portfoliogesprekken en reflectieformulier.