obs De Octopus Eenrum

Schoolregels

Schoolregels

Afspraken OBS  De Octopus
We werken met de zogenaamde kapstokregels.

Regel 1 een regel voor het omgaan met elkaar
 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn
   
Regel 2 een regel voor het omgaan met materialen:
 • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen

Regel 3  een regel voor het bewegen binnen en buiten de school:
 • De school is van binnen een wandelgebied, en buiten hoeft dat lekker niet
 
Afspraken die gelden in de groep en in het schoolgebouw zijn:
 • De jas aan de kapstok, tassen ophangen.
 • Jarigen komen in de pauze langs met max. 2 klasgenoten. (zie protocol verjaardagen)
 • Mobieltjes worden in de daarvoor bestemde bakjes verzameld. Aan het einde van de dag gaan ze mee naar huis. In de pauze blijven de mobieltjes binnen. Het meenemen is op eigen risico! 
 • De middenruimte wordt als werkruimte gebruikt. We houden met ons volume rekening met anderen.
 
Afspraken voor het buitenspelen:
 • Problemen melden bij de pleindienst.
 • Afval in de daarvoor bestemde bakken.
 • Voetballen alleen in de pauze, volgens rooster mits het veld droog is.
 • Speelmateriaal in de schuur. 
 
Opgestelde afspraken n.a.v. overleg leerlingenraad:
 • We gaan goed om met het vertrouwen dat we krijgen.
 • We zorgen goed voor de bomen, planten en struiken op het plein.
 • Spelen op het gras of bij de bosjes hangt af van het weer.
   
We verwachten dat iedereen op het plein zín gezonde verstand gebruikt. De pleindienst bepaalt uiteindelijk wat wel en niet kan. In eerste instantie proberen kinderen zelf oplossingen te vinden.
 • Accepteer dat je soms bij een spel op je beurt moet wachten voor je mee kunt doen.
 • We spreken mekaar aan op het gedrag.
 • Samen zorgen we voor een ontspannen pauzemoment.

Specifieke afspraken op het plein:
 • Bij sneeuw mag er op het gras gegooid worden met sneeuwballen, niet op het plein en de gedeelten met zand.
 • Voetbal/spelen op het gras hangt af van het weer.
 • We gaan niet zonder toestemming van het plein (ook niet op het pad achter de bosjes).