IKC De Linde/obs De Octopus

Reflectieformulier 5 G's

Reflectie

Kinderen leren van fouten of (onbedoeld) fout gedrag en moeten mogelijkheden worden geboden te leren. Dit doen we, omdat onze schoolregels geen strak keurslijf zijn. Kinderen moeten binnen deze regels op eigen wijze leren functioneren.
Bij conflictsituatie kunnen we een reflectieblad gebruiken, dat helpt om kinderen inzicht te geven in hun eigen gedrag of situatie. Op dit blad (5G's) staan de volgende onderdelen: de gebeurtenis, het gevoel daarbij, de gedachte die ze hadden, het concrete gedrag en ze kijken in de toekomst (gevolgen) hoe ze in een dergelijke situatie in het vervolg kunnen handelen.