obs De Octopus Eenrum

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan

In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordien die het noodzakelijk maken dat leerlingen, ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.
Deze situatie kan zich voordoen bij:
  • Brand
  • Wateroverlast
  • Stormschade
  • Bommelding
  • Gaslekkages
  • In opdracht van bevoegd gezag
  • Of andere voorkomende gevallen
 
Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig.
 
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van de school bekend moeten zijn.
Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo nodig bijgesteld.

Hier vind u een link naar het ontruimingsplan van obs De Octopus