IKC De Linde/obs De Octopus

Hoofdluis

Hoofdluis is altijd een kriebelig onderwerp. Overal komt het voor en heeft niets te maken met gewassen of ongewassen haren.

Hieronder vindt u ons protocol, de brief die naar ouders wordt gestuurd als er luis is geconstateerd en klik hier voor de informatiefolder van het RIVM om luis te bestrijden.


 
Protocol Luizencontrole en bestrijding
Hoofdluis
 
Hoofdluis steekt ook op onze school regelmatig de kop op. Om dit te bestrijden is er op onze school een luizenopsporingsteam (LOT) ingesteld. Dit team bestaat uit ouders die de kinderen controleren op hoofdluis. Deze controle vindt na iedere vakantie plaats in overleg tussen de LOT ouder en de leerkracht. Ouders krijgen via Social Schools voortijds bericht. In dit bericht wordt het volgende aangegeven:
 
Wij verzoeken u op deze dag de kinderen geen gel, vlechtjes of glitters in het haar te doen; dit bemoeilijkt de controle.
 
Als er bij een kind hoofdluis geconstateerd is, wordt dit medegedeeld aan de leerkracht. Deze neemt contact op met de ouders. Alle ouders worden via Social Schools op de hoogte gebracht dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd. Na een week wordt deze groep opnieuw gecontroleerd. De leden van het LOT hebben geheimhoudingsplicht.
 
Voor vragen of advies over luizencontrole en/of behandeling kunt u de website raadplegen voor uitgebreide informatie. Door de controles zijn er de laatste jaren geen grote uitbraken meer. Juist daarom zijn deze inspecties zo belangrijk. Indien u mee wilt helpen bij de controles dan kunt u zich aanmelden bij één van de LOT ouders, de leerkracht of Peter Loonstra .
 
Als er bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt zal dit alleen bekend gemaakt worden aan de eigen ouders (dus ook niet aan de kinderen zelf). De leden van de LOT hebben geheimhoudingsplicht.
 
De volgende afspraken zijn voor onze school vastgesteld:
  • na elke vakantie worden alle kinderen door ouders van de LOT  gecontroleerd op hoofdluis en neten;
  • alle informatie is te vinden op de website;
  • in een bak met zeep/Dettol (directiekamer) kunnen de luizenkammen na controle worden gespoeld
  • indien er bij een kind neten of luis wordt geconstateerd, wordt de groepsleerkracht door de LOT ouders op de hoogte gebracht;
  • de groepsleerkracht neemt mondeling contact op met de ouders en informeert hen en wijst op de mogelijkheden om luis te bestrijden;
  • de gehele groep wordt middels Social School op de hoogte gesteld waarin wordt aangegeven dat er luis is geconstateerd en welke maatregelen er thuis genomen dienen te worden om de luis te bestrijden en verdere besmetting te voorkomen .
  • Binnen twee week vindt er in de groep een hercontrole plaats.
  • mocht de indruk bestaan dat ouders onvoldoende accuraat omgaan met de bestrijding van luizen dan zullen ouders opnieuw (evt. door de directeur) worden benaderd.

 
 OUDERBRIEF


Beste ouders/verzorgers,
 
Er is (weer) hoofdluis in de klas. Dat is vervelend maar het komt vaak voor bij scholieren. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets met gewassen of ongewassen haren te maken. Hoofdluizen verspreiden zich heel snel. Dus als één kind in de klas het heeft, kunnen andere kinderen het ook krijgen.
 
Wat moet u doen?
Het is heel belangrijk om uw kind(eren)en uzelf ten minste 1 keer per week te controleren. Als u hoofdluis ziet moet u meteen behandelen. Wij controleren ook in de klas. Als we geen luizen meer vinden, dan laten we u dat weten. U kunt dan ophouden met de wekelijkse controle. Het is wel verstandig om daarna te blijven controleren. Eén keer per maand is dan genoeg.
 
Hoe zien luizen eruit?
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een hoofdluis is zo groot als een sesamzaadje. U kunt luizen soms zien bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben opgezogen hebben: roodbruin. Soms ziet u alleen witte, grijze, of zwarte puntjes die aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes. Op de website van het RIVM staat een filmpje over hoe u het beste kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis.
 
Handige links:
Alle informatie over hoofdluis
Veelgestelde vragen over hoofdluis
 
Bron: RIVM