WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE OCTOPUS !

Stoetbomen 2017!

We zijn bezig met een nieuwe website. Deze site zal beter leesbaar zijn op mobiele devices. Het kan zijn dat bepaalde linkjes niet goed werken .  We hopen begin mei de nieuwe site online te hebben. 

Woensdag 14 februari zal onze school GESLOTEN zijn i.v.m. de acties. Zie de brief van 2 februari voor meer informatie.


Zie ook een filmpje van RTL Z over de eisen : https://www.rtlz.nl/tv/laatste-videos/waarom-de-stakende-leraren-gelijk-hebben

Voor meer achtergrond zie ook: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/schoolbesturen-aan-claim-14-miljard-valt-niet-te-tornen   

  of  www.pofront.nl.

Op de site www.lerarentekortisnu.nl gaan we aangeven hoe we vervanging hebben opgelost. Als we kijken naar vorige week (laatste week januari) heeft 1 x een leerkracht extra gewerkt en 1 x heeft de peuterspeelzaalleidster voor de groep gestaan. Helaas hebben we vandaag 2 februari voor het eerst een klas naar huis moeten sturen.
 


Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt  ook in het schooljaar 2017-2018 samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Daarnaast organiseert de nieuwe vakdocent gym Rik Smit, om de week NSA activiteiten (na schoolse activiteiten). 

Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. (zie KindCentrum)

In december is er een speciale nieuwsbrief verstuurd. Hierin staat meer informatie over de verbouwing, nieuwe schoolomgeving (plein en wegen/parkeerplaatsen) en ook voor het eerst, de tekeningen.  De komende weken bespreken we nog de interne aanpassingen. Dat is het voordeel van het werken in een bouwteam, tot op het laatste moment kunnen er aanpassingen worden gemaakt. Vandaar dat we geen tekeningen voor de binnenkant van het KindCentrum krijgen, omdat we met architecten en aannemer hebben afgesproken om voortdurend op zoek te gaan naar optimalisaties. Wat kan goedkoper en beter, zodat we geld overhouden voor onze wensen. Eind januari of begin februari zijn ook de schoolomgevingen tekeningen en bouwtekeningen en plattegrond grotendeels klaar. Dan organiseren we een ouderavond. Tot die tijd zullen we u via de media op de hoogte houden. Zie de nieuwsbrief (Sway) onder het kopje "KindCentrum"

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra in Almere om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden.                                                                                                                                                                   KindCentrum Eenrum facebookpagina


Laatste wijzigingen 22-01-2018                                                                                                            Fotoalbum: