WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE OCTOPUS


Het team van De Octopus wenst iedereen een goede vakantie!


Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. 

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden. 


KindCentrum Eenrum facebookpagina


Laatst gewijzigd: 21 juli 2017:
- vakantierooster met Marge(mid)dagen

       

Pleinspelletjes