WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE OCTOPUSOok onze school zal dinsdag 27 juni meedoen aan de landelijke acties  en het eerste uur dicht zijn.
Alle ouders zijn hierover ingelicht. Zie hier voor meer informatie.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving,
maar de kwaliteit staat onder druk. Er dreigt een ernstig lerarentekort in het primair onderwijs.
De huidige basisschoolleraren hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris
dat veel lager is dan in andere sectoren. Wilt u ons en het basisonderwijs steunen?
Teken de petitie voor goed onderwijs op www.pofront.nl

 


Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. Zeer binnenkort zullen we u via de facebookpagina van het KindCentrum Eenrum op de hoogte houden.

KindCentrum Eenrum facebookpagina


Laatst gewijzigd: 26 juni 2017:
- 8ergrondje 10
-
Brief ouders voetbal v.v.Eenrum 2017.pdf

       

Pleinspelletjes