WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE OCTOPUS

Op 5 oktober gaan alle L&E scholen staken.De Octopus doet hier ook aan mee. Op 18 september hebben alle ouders hierover een brief ontvangen. Zie ook "nieuws" voor de brief. 

Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt  ook in het schooljaar 2017-2018 samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Daarnaast organiseert de nieuwe vakdocent gym Rik Smit, om de week NSA activiteiten (na schoolse activiteiten). Binnenkort ontvangt u daar meer informatie over. Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. In het najaar zal er gestart worden met de bouw.

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden. 

Laatste wijzigingen                                            KindCentrum Eenrum facebookpagina

- Brief staking

- Foto's: Gymles groep 1   
              Stoetbomen
   
       

 Stoetbomen 2017!