welkom op de website van De Octopus

De plek om te leren en te ontdekken!

Projectweek Kunst!

Dinsdag  22 mei start onze jaarlijkse culturele projectweek. Dit jaar staat het in het teken van beeldende kunst.

We doen mee aan het multimediale kunsteduacatie programma De Kunstweken. Hierin staat voor elke groep 1 kunstenaar centraal. Door leerlingen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden ze in hun eigen werk geinspireerd.

Daarnaast gaan kinderen zelf kunstwerken maken. Bijvoorbeeld o.l.v. kunstenares Marleen Bakker gaan ze schilderen; o.a. in het atelier van plaatselijk kunstenaar Theo Onnes. Ze maken uitstapjes naar b.v. galerie Het Raadhuis en krijgen gastlessen van kunstenaars. Ook doen alle leerlingen  mee aan een tekenwedstrijd.

De dag van de verbeelding valt dit jaar in de projectweek op woensdag 30 mei. Naast een poppenkastvoorstelling voor de kleuters zijn er ook weer diverse creatieve workshops voor kinderen en doen we mee aan het educatieve filmeducatie programma van Eye filmmuseum Amsterdam.

Op vrijdag 1 juni vindt er een presentatie plaats van 13 tot 15 uur. Ouders/ verzorgers/ opa's/oma's en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om zowel op school als op de Plantsoenstraat (waar de groepen 1&2 zitten) te komen kijken.

Wij kunnen woensdag 30 mei bij creatieve workshops nog een paar extra handen gebruiken. Aanmelden bij Maschinka svp. We zijn ook nog steeds op zoek naar ouders die a.s. woensdag met groep 7 naar Wehe den Hoorn kunnen fietsen.

------------

De schooltijden worden aankomend schooljaar aangepast.  Op 30 april hebben  alle ouders hierover bericht gehad. Zie voor meer informatie "praktische informatie" en klik opschooltijden.  Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan alle groepen van 08.30 - 14.00 uur naar school.

------------

De verbouwing is begonnen! Middels de wekelijkse agenda en Nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Zie ons foto album voor  de foto's.

Aan het begin van het schooljaar kunt u terecht voor Kinderopvang, BSO, Peuterspeelzaalwerk en onderwijs onder 1 dak! Dat is wel zo handig. Alle kinderen van 0-12 jaar kunnen gehaald en gebracht worden naar 1 en dezelfde plek.
KindCentrum Eenrum is echter anders dan alle andere KindCentra of Brede scholen. Naast dat we onder 1 dak zitten, gaan we intensief samenwerken. We maken 1 doorgaande lijn, stemmen het aanbod af op de kinderen en gaan structureel, dagelijks samenwerken.  Daarnaast geeft Wonderboom theaterlessen en verzorgt Orpheus op de dinsdag en donderdag muzieklessen na schooltijd. Het CJG is dit jaar wekelijks op de woensdagochtend aanwezig voor raad en daad in de thuissituatie. Daarnaast zal in het nieuwe schooljaar ook het consultatiebureau een plek krijgen.  Kortom een breed aanbod voor onze kinderen. En dat in Eenrum!!

Op dit moment hebben we rond de 160 leerlingen. In het nieuwe schooljaar hebben we weer 7 groepen en starten we met een kleine onderbouwgroep. Binnenkort meer informatie over de groepenverdeling.
Dit schooljaar zijn de  aantallen in de klas rond de 20 leerlingen behalve in de combinatiegroep. Deze is groter.  Voor een dorpsschool zijn de aantallen aan de hoge kant. We zijn daar ook zeer blij mee. We denken dat we met deze schoolgrootte zowel op pedagogisch als op didactisch vlak de kinderen voldoende kunnen bieden.

We zijn bezig met een nieuwe website. Deze site zal beter leesbaar zijn op mobiele devices. 

Stoetbomen 2017!

Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt  ook in het schooljaar 2017-2018 samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Daarnaast organiseert de nieuwe vakdocent gym Rik Smit, om de week NSA activiteiten (na schoolse activiteiten). 

Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. (zie KindCentrum)

In december is er een speciale nieuwsbrief verstuurd. Hierin staat meer informatie over de verbouwing, nieuwe schoolomgeving (plein en wegen/parkeerplaatsen) en ook voor het eerst, de tekeningen.  De komende weken bespreken we nog de interne aanpassingen. Dat is het voordeel van het werken in een bouwteam, tot op het laatste moment kunnen er aanpassingen worden gemaakt. Vandaar dat we geen tekeningen voor de binnenkant van het KindCentrum krijgen, omdat we met architecten en aannemer hebben afgesproken om voortdurend op zoek te gaan naar optimalisaties. Wat kan goedkoper en beter, zodat we geld overhouden voor onze wensen. Eind januari of begin februari zijn ook de schoolomgevingen tekeningen en bouwtekeningen en plattegrond grotendeels klaar. Dan organiseren we een ouderavond. Tot die tijd zullen we u via de media op de hoogte houden. Zie de nieuwsbrief (Sway) onder het kopje "KindCentrum"

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra in Almere om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden.                                                                                                                                                                   KindCentrum Eenrum facebookpagina