obs De Octopus Eenrum

welkom op de website van De Octopus

De plek om te leren en te ontdekken!

De verbouwing is aan haar laatste stadium! Middels de wekelijkse agenda via de app DigiDUIF en Nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Zie ons foto album voor  de foto's.

U kunt vanaf 1 januari 2019 terecht voor Kinderopvang, BSO, Peuterspeelzaalwerk en onderwijs onder 1 dak! Dat is wel zo handig. Alle kinderen van 0-12 jaar kunnen gehaald en gebracht worden naar 1 en dezelfde plek.
KindCentrum Eenrum is echter anders dan alle andere KindCentra of Brede scholen. Naast dat we onder 1 dak zitten, gaan we intensief samenwerken. We maken 1 doorgaande lijn, stemmen het aanbod af op de kinderen en gaan structureel, dagelijks samenwerken.  Daarnaast geeft Wonderboom theaterlessen (woensdag) en verzorgt Orpheus op de dinsdag en donderdag muzieklessen na schooltijd. Het CJG is dit jaar wekelijks op de woensdagochtend aanwezig voor raad en daad in de thuissituatie. Daarnaast zal in het nieuwe schooljaar ook het consultatiebureau een plek krijgen.  Kortom een breed aanbod voor onze kinderen. En dat in Eenrum!!

Op dit moment hebben we rond de 150 leerlingen. In het nieuwe schooljaar hebben we weer 7 groepen en starten we met een kleine onderbouwgroep. 
Dit schooljaar zijn de  aantallen in de klas rond de 20 leerlingen behalve in de combinatiegroep. Voor een dorpsschool zijn de aantallen aan de hoge kant. We zijn daar ook zeer blij mee! We denken dat we met deze schoolgrootte zowel op pedagogisch als op didactisch vlak de kinderen voldoende kunnen bieden.

Stoetbomen 2017!

Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt  ook in het schooljaar 2018-2019 samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Daarnaast organiseert de nieuwe vakdocent gym Rik Smit, om de week NSA activiteiten (na schoolse activiteiten). 

 

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra in Almere om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden.                                                                                                                                                                   KindCentrum Eenrum facebookpagina