obs De Octopus Eenrum

WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE OCTOPUS
Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

De Octopus verzorgt samen met Kids2b en de PSZ opvang tijdens de margemiddagen. Uniek dat een school dit verzorgt! Uiteraard past dit binnen de plannen van het KindCentrum. Dit schooljaar zal het KindCentrum gerealiseerd worden. De peuterspeelzaal en Kids2b, zullen gaan verhuizen naar locatie De Octopus. De Octopus wordt intern verbouwd. Zeer binnenkort zullen we u via de facebookpagina van het KindCentrum Eenrum op de hoogte houden.

KindCentrum Eenrum facebookpagina

       

Pleinspelletjes