IKC De Linde/obs De Octopus

Welkom op de website van De Octopus/ IKC De Linde

Ruimte om te spelen, te leren en te ontdekken!

Het adres voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs van 07.00 - 18.00 uur!

Ruimte om te spelen, te leren en te ontdekken.


De komende tijd gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe website. In maart 2020 zal de nieuwe site online staan.  Tot die tijd delen we informatie via Social Schools, Facebook en de huidige website.


Op woensdagochtend van 08.00 - 09.30 uur is Marleen de verpleegkundige voor al (op)voedingsvragen aanwezig.

Gitaarlessen van muziekschool Hunsingo start dinsdags om 14.00 uur en de muzieklessen van Orpheus op donderdagen vanaf 14.00 uur.

                                                                KindCentrum Eenrum facebookpagina        volg ons op FACEBOOK!
-----------------


U kunt vanaf 1 januari 2019 terecht voor Kinderopvang, BSO, Peuterspeelzaalwerk en onderwijs onder 1 dak! Dat is wel zo handig. Alle kinderen van 0-12 jaar kunnen gehaald en gebracht worden naar 1 en dezelfde plek.
KindCentrum Eenrum is echter anders dan alle andere KindCentra of Brede scholen. Naast dat we onder 1 dak zitten, gaan we intensief samenwerken. We maken 1 doorgaande lijn, stemmen het aanbod af op de kinderen en gaan structureel, dagelijks samenwerken.  Daarnaast verzorgt Orpheus op de dinsdag en donderdag muzieklessen na schooltijd. Het CJG is dit jaar wekelijks op de woensdagochtend aanwezig voor raad en daad in de thuissituatie. Daarnaast heeft het consultatiebureau  om de 3 weken spreekuur. 

  Kortom een breed aanbod voor onze kinderen. En dat in Eenrum!!

Op dit moment hebben we rond de 140 leerlingen.  Alle groepen van de Peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO stromen goed vol! We zijn al aan het kijken naar uitbreiding!

IKC De Linde heeft 7 groepen en starten we met een kleine onderbouwgroep. 
Dit schooljaar zijn de  aantallen in de klas rond de 20 leerlingen behalve in de combinatiegroep. Voor een dorpsschool zijn de aantallen aan de hoge kant. We zijn daar ook zeer blij mee! 

Stoetbomen 2017!

Middels deze site willen we ouders en verzorgers van onze leerlingen op de hoogte houden van datgene dat er gedurende het schooljaar allemaal op school gebeurt. Tevens hopen we toekomstige ouders en andere belangstellenden een beeld te geven van onze school. Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen.

Wilt u weten hoe een IKC er uit kan zien dan kunt u klikken op deze link. Dit is een film gemaakt o.a. door Peter Loonstra in Almere om te laten zien hoe een IKC vorm gegeven kan worden.