obs De Octopus Eenrum

Schooltijden

naar het Vijf Gelijke Dagen model

Schooltijden

30 april 2018

Zoals u weet hanteren we het “vijf gelijke dagen model”. Dat betekent dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 dezelfde tijden naar school gaan. Dat is inclusief een continurooster.

Dit model geeft veel rust en structuur voor de kinderen en ouders. Het dagritme is voorspelbaar en er is geen versnippering in schooltijden.

Het is wettelijk verplicht dat een kind na 8 jaar basisonderwijs 7520 uur maakt. Dat is 940 uur op jaarbasis.  7520:8)

Een schooljaar in het “oude” systeem had voor groep 1 t/m 4; 880 uur. Dat werd vervolgens in groep 5 t/m 8 gecompenseerd op de vrijdagvrijdagmiddag, zodat deze groepen op 1000 uur per schooljaar kwam.

Zoals u weet zijn we in het schooljaar 2014-2015 overgestapt van het “oude” systeem naar het “vijf gelijke dagen model”. Dat betekent dat meeste groepen te weinig schooluren zouden maken als we direct naar de 940 uur zouden gaan. De compensatie van de vrijdagmiddag was hier namelijk nog niet in verwerkt. Vandaar dat we toen hebben afgesproken dat we 15 minuten per dag extra naar school zouden gaan. Inmiddels hebben we deze uren ingehaald.
Vandaar dat de schooltijden nu aangepast kunnen worden naar de 940 uur per schooljaar

Concreet betekent dat de kinderen vanaf volgend schooljaar (2018-2019) om 14.00 uur vrij zijn.

Klik hier voor de berekening per groep en per schooljaar. U moet het schema per kleur (diagonaal) lezen. In het laatste kolom kunt u zien hoeveel extra uren er zijn gemaakt.


----------------------------------
september 2018

Sinds schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt naar het Vijf-gelijke dagen model met een continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen, alle schooldagen van 08.30 - 14.15 uur naar school gaan en op school eten.

We hebben hiervoor gekozen i.v.m. de veranderende behoefte van ouders, meer rust en structuur voor kinderen en de ontwikkeling van het KindCentrum. 

Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 wordt gekeken of de eindtijd van 14.15 uur verschoven gaat worden naar 14.00 uur.

Omdat we zijn overgestapt naar een ander rooster, zouden een aantal groepen niet aan de verplichte 7520 uur na acht jaar onderwijs komen. Vandaar dat we per dag 15 minuten extra naar school gaan. (groep 1 t/m 4 ging namelijk op vrijdagmiddag niet naar school) In dit schooljaar zijn de uren rechtgetrokken en kunnen we naar de standaard 940 schooluur gaan.