obs De Octopus Eenrum

Schooljaarplan

Het schooljaarplan

In het schooljaarplan worden alle onderwijsinhoudelijke speerpunten en activiteiten beschreven. Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we 2 belangrijke onderwijsinhoudelijke speerpunten.

1. Verhogen van de rekenopbrengsten. Deze vinden we te wisselvallig. Op de Eindcito scoren we wel voldoende en op de meeste tussentoetsen ook, echter het fluctueert en we denken dat we de resultaten hieromtrent kunnen verhogen. 

2. Invoeren van de nieuwe Kijkwijzer "Goed onderwijs" gekoppeld aan rekenen.

Daarnaast hebben we als hoofd activiteit het ontwikkelen van het KindCentrum.

Zie het schooljaarplan voor meer informatie.